Π.Α.Π.Θ.

Παρατηρητήριο Αειφορίας και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

Λειτουργεί στα πλαίσια του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης ή Οργανισμός Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.).

Έργο του ΠΑΠΘ είναι η συνεχής παρακολούθηση, συμπλήρωση, επικαιροποίηση και δημοσιοποίηση των τιμών των δεικτών του Συστήματος Δεικτών Περιβάλλοντος και Αειφορίας για τη Θεσσαλονίκη.
Design

Portfolio

25/1/201910th EUROPEAN SLAG CONFERENCE
7/5/2018perfusionmaster.gr