Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας

Το Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας ιδρύθηκε το έτος 2000. Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ανανεώνεται ανά διετία, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας των μελών του και ασχολείται με επιστημονικά και διοικητικά θέματα.
Design

Portfolio

25/1/201910th EUROPEAN SLAG CONFERENCE
7/5/2018perfusionmaster.gr