Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας

Το Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας ιδρύθηκε το έτος 2000. Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ανανεώνεται ανά διετία, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας των μελών του και ασχολείται με επιστημονικά και διοικητικά θέματα.
Design

Portfolio

7/5/2018perfusionmaster.gr
4/5/2018Ελληνικη Ρυθμολογική Εταιρία