ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ & ΕΡΓΑ

11/5/2015European Society for Pediatric Neurosurgery (ESPN)
17/6/2014Σύλλογος για τις Μυοκαρδιοπάθειες και Άλλες Κληρονομικές Καρδιακές Παθήσεις
Η ιστοσελίδα του συλλόγου για τις Μυοκαρδιοπάθειες και άλλες Κληρονομικές Καρδιακές Παθήσεις από Έλληνες ασθενείς με σκοπό την υποστήριξη ασθενών με τις νόσους αυτούς.