ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ & ΕΡΓΑ

17/6/2014Σύλλογος για τις Μυοκαρδιοπάθειες και Άλλες Κληρονομικές Καρδιακές Παθήσεις
Η ιστοσελίδα του συλλόγου για τις Μυοκαρδιοπάθειες και άλλες Κληρονομικές Καρδιακές Παθήσεις από Έλληνες ασθενείς με σκοπό την υποστήριξη ασθενών με τις νόσους αυτούς.
26/11/2013Challenges in Endourology 2014
Η ιστοσελίδα του ετήσιου συνεδρίου CIE (Challenges in Endourology).